Przenieś do treści

Proceedings

Status:

Wyszukaj po znaku sprawy:

Name of proceeding Signature of the case Proceeding establishment date Deadline for making offers Purchaser Status
1. Wykonanie i montaż ław kominiarskich z barierkami (4 kpl.) oraz osłony przeciwdeszczowej typu „Napoleon” z blachy kwasoodpornej (1 szt.) na kominie budynku przy ul. Andersa 55 w Wałbrzychu (wg załączonego przedmiaru, szkicu i opinii kominiarskiej). 2023-03-20 15:06 2023-04-04 11:50 MZB Sp. z o. o.
2. Remont wolnego lokalu mieszkalnego nr 9 w budynku przy ul. Wrocławskiej 19 Wałbrzychu w trybie „zaprojektuj i wybuduj” (jednostopniowy). 2023-03-20 14:44 2023-04-03 11:50 MZB Sp. z o. o.
3. Dostawa sprzętu komputerowego 2023-03-20 14:15 2023-03-24 14:00 MZB Sp. z o. o.
4. Remont wolnego lokalu mieszkalnego nr 4 w budynku przy ul. Puszkina nr 15 w Wałbrzychu w trybie „zaprojektuj i wybuduj” (jednostopniowy). 2023-03-20 10:56 2023-04-03 11:50 MZB Sp. z o. o.
5. Zapytanie ofertowe w sprawie posprzątania z gabarytów części działek przy ul. 11 Listopada 191 EE-2023/03/55/45582 2023-03-17 14:07 2023-03-20 11:00 MZB Sp. z o. o.
6. Zapytanie ofertowe w sprawie posprzątania i dezynfekcji korytarza piwnicznego w budynku przy ul. Wrocławskiej 19 EE-2023/03/55/45581 2023-03-17 13:59 2023-03-20 11:00 MZB Sp. z o. o.
7. Zakup materiału sadzeniowego i wykonanie nasadzeń zastępczych na działce przy ul. Andersa 165 w Wałbrzychu 2023-03-17 10:45 2023-03-24 11:00 MZB Sp. z o. o.
8. Zapytanie ofertowe w sprawie posprzątania z gabarytów części działek przy ul. Chopina 20-28 i przy ul. Namysłowskiego 3-ul. Sygietyńskiego 8 EE-2023/03/55/45321 2023-03-16 11:56 2023-03-17 11:00 MZB Sp. z o. o.
9. Zapytanie ofertowe w sprawie posprzątania lokali mieszkalnych przy ul. Piaskowej 7 m. 14 i przy ul. Bohaterów Getta 11 m. 11 EE-2023/03/55/45362 2023-03-16 11:46 2023-03-20 11:00 MZB Sp. z o. o.
10. Zapytanie ofertowe w sprawie posprzątania lokali mieszkalnych przy ul. Mieroszowskiej12 m. 1, ul. 1 Maja 156 m. 4 , ul. 1 Maja 161 m. 2 oraz piwnic EE-2023/03/55/45196 2023-03-16 11:38 2023-03-17 11:00 MZB Sp. z o. o.
11. Zapytanie ofertowe w sprawie posprzątania lokalu mieszkalnego przy ul. Wrocławskiej 19 m. 9 EE-2023/03/55/45363 2023-03-16 11:29 2023-03-17 11:00 MZB Sp. z o. o.
12. Usługa w zakresie deratyzacji ( odszczurzania ) w budynkach mieszkalnych stanowiących własność Gminy Wałbrzych EE – 2023/03/55/44862 2023-03-16 10:13 2023-03-23 10:00 MZB Sp. z o. o.
13. Założenie monitoringu w częściach wspólnych oraz na zewnątrz budynku przy ul. Przywodnej 1 w Wałbrzychu. 2023-03-15 12:09 2023-04-03 11:50 MZB Sp. z o. o.
14. Zapytanie ofertowe w sprawie posprzątania lokali mieszkalnych i piwnic przy ul. Chopina 6 m. 13, ul. Piłsudskiego 43 m. 6 i 14 oraz przy ul. Piłsudskiego 58 m. 16 EE-2023/03/55'/45195 2023-03-15 10:20 2023-03-17 11:00 MZB Sp. z o. o.
15. Odprowadzenie wód opadowych z rur spustowych oraz wykonanie izolacji pionowej dwóch ścian zewnętrznych (ściana wschodnia i południowa) budynku przy Pl. Marceliny Darowskiej 3 w Wałbrzychu (wg załączonego przedmiaru). 2023-03-15 10:07 2023-03-31 11:50 MZB Sp. z o. o.
16. Remont wolnego lokalu mieszkalnego nr 1 w budynku przy ul. 1 Maja 84 w Wałbrzychu w trybie „zaprojektuj i wybuduj” (jednostopniowy). 2023-03-14 15:15 2023-03-31 11:50 MZB Sp. z o. o.
17. Remont stropu w łazience w lokalu mieszkalnym nr 11 w budynku przy ul. Puszkina 15 w Wałbrzychu (wg załączonego przedmiaru). 2023-03-14 14:58 2023-03-31 11:50 MZB Sp. z o. o.
18. Prowadzenie zajęć hipoterapii dla dzieci niepełnosprawnych z orzeczoną niepełnosprawnością uczęszczających do Przedszkola Samorządowego nr 17 im. Jana Brzechwy z oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi w Wałbrzychu 2023-03-14 12:07 2023-03-24 12:00 Przedszkole Samorządowe nr 17 im. Jana Brzechwy z oddziałami Integracyjnymi i specjalnymi w Wałbrzychu
19. Wykonanie usunięcia drzew i skupisk krzewów (wymienionych w załączniku nr 2 do zapytania ofertowego) rosnących przy ul. Traugutta na terenie działki 746/1 obręb 27 Śródmieście . EE-2023/03/53/44689 2023-03-14 11:38 2023-03-21 10:00 MZB Sp. z o. o.
20. Wykonanie przesadzenia 35 drzew rosnących przy ul. Traugutta na terenie działki 746/1 obręb 27 Śródmieście EE-2023/03/53/44628 2023-03-14 11:17 2023-03-21 10:00 MZB Sp. z o. o.
21. Wymiana okien skrzynkowych na okna PCV wraz z obrobieniem, otynkowaniem, przetarciem szpaletów i ich pomalowaniem oraz wymianą parapetów wewnętrznych i zewnętrznych: ) ul. Wieniawskiego 13/1, ul. Gen. Andersa 79/3 , ul. Wrocławska 19/2 w Wałbrzychu. 2023-03-14 11:08 2023-03-24 11:50 MZB Sp. z o. o.
22. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wymianę uszkodzonego, drewnianego stropu na strop ceramiczny WPS na belkach stalowych. Strop pomiędzy piwnicą, a parterem (lokal mieszkalny nr 1 niezamieszkały) w budynku przy ul. Niepodległości 175 w Wałbrzychu. 2023-03-14 10:33 2023-03-30 11:50 MZB Sp. z o. o.
23. Wymiana paneli podłogowych w lokalu nr 1 w budynku przy ul. Konopnickiej 12-13 w Wałbrzychu ( wg załączonego przedmiaru ). 2023-03-14 10:11 2023-03-30 11:50 MZB Sp. z o. o.
24. Remont wolnego lokalu mieszkalnego nr 2 w budynku przy ul. Reja 2 Wałbrzychu w trybie „zaprojektuj i wybuduj” (jednostopniowy). 2023-03-13 15:01 2023-03-28 11:50 MZB Sp. z o. o.
25. Remont dachu papowego budynku przy ul. Szymanowskiego 5 w Wałbrzychu (wg załączonego przedmiaru). 2023-03-13 14:48 2023-03-28 11:50 MZB Sp. z o. o.
26. Remont dachu papowego wraz z przemurowaniem kominów budynku przy ul. Szymanowskiego 2 w Wałbrzychu (wg załączonego przedmiaru). 2023-03-13 14:38 2023-03-27 11:50 MZB Sp. z o. o.
27. Wprowadzenie pomieszczenia WC oraz wykonanie wentylacji nawiewno-wywiewnej w lokalu mieszkalnym nr 2 w budynku przy ul. Wrocławskiej 125 w Wałbrzychu (wg załączonego przedmiaru). 2023-03-13 11:56 2023-03-27 11:50 MZB Sp. z o. o.
28. Przebudowa instalacji odgromowej na budynku przy ul. WROCŁAWSKA 48A w Wałbrzychu w trybie „zaprojektuj i wybuduj” (jednostopniowy) 2023-03-13 09:36 2023-03-31 09:00 MZB Sp. z o. o.
29. Uprzątnięcie lokalu mieszkalnego i dezynfekcje przy ul. Armii Krajowej 55/12, z nieczystości wraz z wywiezieniem ich na składowisko, a także pozamiatanie lokalu. EE – 2023/03/55/44839 2023-03-10 15:05 2023-03-13 10:00 MZB Sp. z o. o.
30. Uprzątnięcie części działki przy n/w nieruchomości gabarytów i innych nieczystości wraz z wywiezieniem ich na składowisko : • przy ul. Kresowej 1 – z działki nr 342, obręb 30 Sobięcin EE – 2023/02/55/44838 2023-03-10 14:54 2023-03-13 10:00 MZB Sp. z o. o.
Legenda
- Current
- Archive