Przenieś do treści

Proceedings

Status:

Wyszukaj po znaku sprawy lub nazwie:

Type:

Name of proceeding Signature of the case Proceeding establishment date Deadline for making offers Purchaser Status
1. Dostawa i montaż nawiewników okiennych ciśnieniowych z czerpnią powietrza o wydajności min. 30 m3/h w oknach PCV (21 szt.) w lokalach mieszkalnych nr 1b, 5, 8, 8a, 10, 12, 13 w budynku przy ul. Wrocławskiej 19 w Wałbrzychu. 2024-02-23 15:09 2024-03-08 11:50 MZB Sp. z o. o.
2. Wykonanie izolacji pionowej ściany szczytowej budynku przy ulicy Głowackiego 2 w Wałbrzychu. Wykonanie opaski betonowej i chodnika do drzwi wejściowych do budynku od strony podwórka. (wg załączonych przedmiarów). 2024-02-23 13:29 2024-03-08 11:50 MZB Sp. z o. o.
3. Wykonanie c.o. na paliwo gazowe z kotłem kondensacyjnym i c.w.u. oraz wykonanie wentylacji nawiewno-wywiewnej w lokalu mieszkalnym nr 1 w budynku przy ul. Daszyńskiego 15 w Wałbrzychu w trybie „zaprojektuj i wybuduj” (jednostopniowy). 2024-02-23 11:37 2024-03-08 11:50 MZB Sp. z o. o.
4. Wykonanie pomieszczenia łazienki z WC w lokalu mieszkalnym nr 12 w budynku przy ul. Niepodległości 79 A w Wałbrzychu w trybie „zaprojektuj i wybuduj” (jednostopniowy). 2024-02-23 11:02 2024-03-04 11:50 MZB Sp. z o. o.
5. Remont elewacji z ociepleniem - ściana szczytowa budynku przy ul. Kani 1 w Wałbrzychu (wg załączonych przedmiarów). 2024-02-22 13:51 2024-03-07 11:50 MZB Sp. z o. o.
6. Zapytanie ofertowe w sprawie posprzątania terenu przy budynku przy ul. 1 Maja 130 oraz pomieszczenia gospodarczego, przynależnego do lokalu nr 4 EE-2024/02/55/4794 2024-02-22 13:24 2024-02-23 11:00 MZB Sp. z o. o.
7. Zapytanie ofertowe w sprawie posprzątania i dezynfekcji lokalu mieszkalnego przy ul. Paderewskiego 21 m. 2 EE-2024/02/55/4741 2024-02-22 13:17 2024-02-23 11:00 MZB Sp. z o. o.
8. Zapytanie ofertowe w sprawie posprzątania komórki piwnicznej przynależnej do lokalu przy ul. Niepodległości 225 m. 1 EE-2024/02/55/4740 2024-02-22 13:01 2024-02-23 11:00 MZB Sp. z o. o.
9. Zapytanie ofertowe w sprawie posprzątania lokalu mieszkalnego przy ul. Armii Krajowej 12 m. 8 EE-2024/02/55/4720 2024-02-22 12:53 2024-02-23 11:00 MZB Sp. z o. o.
10. Dostawa artykułów budowlanych 2024-02-22 11:58 2024-02-23 12:00 MZB Sp. z o. o.
11. Uprzątnięcie z nieczystości wraz z wywiezieniem ich do miejsca unieszkodliwienia odpadów i pozamiatanie lokalu mieszkalnego, oraz o wykonanie w lokalu mieszkalnym dezynfekcji, dezodoryzacji przy ul. Niepodległości 227 m 6 w Wałbrzychu. 2024-02-22 11:22 2024-02-23 10:00 MZB Sp. z o. o.
12. wymiana instalacji elektrycznej w lokalu mieszkalnym nr 2 w budynku przy ul. Reja 19 w Wałbrzychu 2024-02-16 07:42 2024-03-22 09:00 MZB Sp. z o. o.
13. Wymiana okien skrzynkowych na okna PCV wraz z obrobieniem szpaletów i ich pomalowaniem oraz wymianą parapetów wewnętrznych i zewnętrznych, jeśli istnieje taka potrzeba w budynkach: ul. Długosza 3, ul. Wrocławska 22/2, ul. Gałczyńskiego 3/2 i 3/3 w Wałbrzychu. 2024-02-22 09:00 2024-03-07 11:50 MZB Sp. z o. o.
14. wymiana instalacji elektrycznej w lokalu mieszkalnym nr 13 w budynku przy ul. Samosierry 6 w Wałbrzychu 2024-02-22 08:34 2024-02-23 11:00 MZB Sp. z o. o.
15. dot: 11 LISTOPADA 102 w Wałbrzychu (przebudowa wlz budynku oraz instalacji oświetlenia budynku) w trybie „zaprojektuj i wybuduj” (jednostopniowy) 2024-02-19 10:37 2024-03-22 09:00 MZB Sp. z o. o.
16. Remont i połączenie w jedno mieszkanie lokalu mieszkalnego nr 3 i lokalu użytkowego w budynku przy ul. Mieroszowskiej 18 w Wałbrzychu w trybie „zaprojektuj i wybuduj” (jednostopniowy). 2024-02-21 14:38 2024-03-07 11:50 MZB Sp. z o. o.
17. Wykonanie dodatkowych przewodów wentylacyjnych niezbędnych wg opinii kominiarskiej w lokalach mieszkalnych nr 1, 2, 6 w budynku przy ul. Gen. Andersa 79 w Wałbrzychu w trybie „zaprojektuj i wybuduj” (jednostopniowy). 2024-02-21 14:11 2024-03-07 11:50 MZB Sp. z o. o.
18. Świadczenie usług w zakresie przeprowadzenia okresowych przeglądów, zgłaszania potrzeb dotyczących serwisowania, zapewniających prawidłowe funkcjonowanie pompowni ścieków EPS: P1 typ: PS/1200x4,85/N-50/GRP26D zainstalowanych przy budynkach przy ul. Niepodległości 57 i 71 w Wałbrzychu EE – 2024/02/61/4554 2024-02-21 13:41 2024-02-26 10:00 MZB Sp. z o. o.
19. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na sklamrowanie dobudówki w której znajdują się ubikacje z klatką schodową – bryłą główną budynku przy ul. Chrobrego 44b w Wałbrzychu. 2024-02-21 12:24 2024-03-05 11:50 MZB Sp. z o. o.
20. Zakup podestów scenicznych 2024-02-21 11:43 2024-02-29 12:00 I Liceum Ogólnokształcące
21. Remont i połączenie w jedno mieszkanie dwóch wolnych lokali mieszkalnych nr 15 i nr 16 w budynku przy ul. Szymanowskiego 6 Wałbrzychu w trybie „zaprojektuj i wybuduj” (jednostopniowy). 2024-02-21 11:07 2024-03-07 11:50 MZB Sp. z o. o.
22. Wykonanie c.o. na paliwo gazowe z kotłem kondensacyjnym i c.w.u. oraz wykonanie wentylacji nawiewno-wywiewnej w lokalu mieszkalnym nr 14 w budynku przy ul. Gen. Andersa 127 w Wałbrzychu w trybie „zaprojektuj i wybuduj” (jednostopniowy). 2024-02-20 14:33 2024-03-05 11:50 MZB Sp. z o. o.
23. Naprawa obróbek blacharskich galerii na I piętrze w budynku przy ul. Drzymały 7 w Wałbrzychu (wg załączonego przedmiaru). 2024-02-20 12:41 2024-03-05 11:50 MZB Sp. z o. o.
24. Remont lokalu użytkowego - garażu (gminnego) mieszczącego się w budynku przy ul. Mickiewicza 59,61 w trybie „zaprojektuj i wybuduj” (jednostopniowy). 2024-02-20 08:03 2024-03-05 11:50 MZB Sp. z o. o.
25. Remont balkonów w budynkach: przy ul. Wiejskiej 2 – remont balkonów w lokalach mieszkalnych nr 11 i nr 14, przy ul. Wiejskiej 3 - remont balkonów w lokalach mieszkalnych nr 7, nr 8, nr 9 przy ul. Wiejskiej 3a – remont balkonu w lokalu mieszkalnym nr 9 w Wałbrzychu (wg załączonego przedmiaru). 2024-02-19 14:34 2024-03-04 11:50 MZB Sp. z o. o.
26. Klamrowanie ścian budynku przy ul. Małopolskiej 5 w Wałbrzychu w poziomie stropu nad parterem (wg załączonej dokumentacji projektowo- kosztorysowej). 2024-02-19 11:27 2024-03-04 11:50 MZB Sp. z o. o.
27. dot: GEN. ZAJĄCZKA 6 w Wałbrzychu (przebudowa wlz budynku oraz instalacji oświetlenia budynku) w trybie „zaprojektuj i wybuduj” (jednostopniowy) 2024-02-19 09:32 2024-03-22 09:00 MZB Sp. z o. o.
28. Budowa wewnętrznej instalacji gazowej dla wszystkich lokali mieszkalnych w budynku przy ul. Baczyńskiego 10 w Wałbrzychu wg załączonej dokumentacji projektowo-kosztorysowej. 2024-02-16 13:13 2024-02-26 11:50 MZB Sp. z o. o.
29. Uprzątnięcie z nieczystości wraz z wywiezieniem ich do miejsca unieszkodliwienia odpadów oraz pozamiatanie komórki piwnicznej przynależnej do lokalu mieszkalnego nr 10 w budynku przy ul. Podgórskiej 44 w Wałbrzychu. EE–2024/02/55/4372 2024-02-16 11:43 2024-02-19 11:00 MZB Sp. z o. o.
30. Uprzątnięcie z nieczystości wraz z wywiezieniem ich do miejsca unieszkodliwienia odpadów i pozamiatanie lokalu mieszkalnego i przynależnej komórki piwnicznej, oraz o wykonanie w lokalu mieszkalnym dezynfekcji, dezynsekcji i dezodoryzacji przy ul. Moniuszki 56 m 5 w Wałbrzychu. EE-2024/02/55/4342 2024-02-16 11:36 2024-02-19 11:00 MZB Sp. z o. o.
Legenda
- Current
- Archive