Proceedings

Name of proceeding Proceeding establishment date Termin składania Purchaser Status
1. Pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych dla MOPS w Wałbrzychu 2019-04-24 13:08 2019-05-02 13:00 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wałbrzychu
2. Robota budowlana na zadaniu inwestycyjnym pn. „Aktywny Gaj” - projekt siłowni zewnętrznej, plenerowej dla mieszkańców dzielnicy Gaj – Wałbrzyski budżet patycypacyjny 2019-04-24 09:31 2019-04-29 10:00 Urząd Miejski w Wałbrzychu
3. Wykonanie prac remontowych w pomieszczeniach sanitarnych znajdujących się na II piętrze Zamku Książ 2019-04-23 13:12 2019-05-07 12:00 Zamek Książ w Wałbrzychu Sp. z o. o.
4. Zakup i transport roślin w ramach projektu, pn. ''Z tropiku do tropiku na czesko-polskim pograniczu'' (nr projektu CZ.11.2.45/0.0/0.0/15_003/0000300) 2019-04-16 14:06 2019-04-23 12:00 Urząd Miejski w Wałbrzychu
5. Wykonanie prac remontowych w pomieszczeniach sanitarnych znajdujących się na II piętrze Zamku Książ 2019-04-16 15:14 2019-04-23 12:00 Zamek Książ w Wałbrzychu Sp. z o. o.
6. Nasadzenia zastępcze 12 szt. drzew gatunku Sosna Czarna na działce nr. ewid. 175/2, obręb 47 Podzamcze 2019-04-12 12:22 2019-04-24 10:00 Urząd Miejski w Wałbrzychu
7. Wykonanie okablowania sieci komputerowej w pomieszczeniach biurowych w budynku garażowo-gospodarczym przy ul. Kopernika 2. 2019-04-11 08:14 2019-04-18 10:00 Urząd Miejski w Wałbrzychu
8. Dostawa tablic z nazwą ulicy - ul. Malinowa 2019-03-26 16:33 2019-04-01 12:00 Gmina Wałbrzych - Zarząd Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta w Wałbrzychu
9. Zakup pompy kontrolnej 2019-03-18 14:26 2019-03-29 09:00 MZB Sp. z o. o.
10. Zakup elektronarzędzi 2019-03-18 14:26 2019-03-28 10:00 MZB Sp. z o. o.
11. opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę c.o. na paliwo gazowe z kotłem kondensacyjnym i c.w.u. w lokalu nr 2 w budynku przy ul. Głuszyckiej 25 w Wałbrzychu wraz z demontażem starego ogrzewania. 2019-03-25 10:06 2019-04-08 12:00 MZB Sp. z o. o.
12. Sukcesywna dostawa materiałów biurowych, papieru toaletowego i ręczników papierowych dla Miejskiego Zarządu Budynków Sp. z o.o. 2019-03-22 10:37 2019-03-29 10:00 MZB Sp. z o. o.
13. Robota budowlana na zadaniu inwestycyjnym pn. „Aktywny Gaj” - projekt siłowni zewnętrznej, plenerowej dla mieszkańców dzielnicy Gaj – Wałbrzyski budżet patycypacyjny 2019-03-21 15:06 2019-03-29 10:00 Urząd Miejski w Wałbrzychu
14. Wykonanie ekspertyzy dendrologicznej pomnika przyrody przy ul. Kopalnianej 7 w Wałbrzychu 2019-03-11 14:19 2019-03-15 14:00 Gmina Wałbrzych - Zarząd Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta w Wałbrzychu
Legenda
- Aktualne
- Archiwalne