Proceedings

Name of proceeding Proceeding establishment date Deadline for making offers Purchaser Status
1. Wykonanie izolacji pionowej przeciwwilgociowej ścian piwnic – tył budynku przy ul. Braci Śniadeckich 2 w Wałbrzychu na podstawie Decyzji PINB nr 133/2018 2020-04-07 14:57 2020-04-23 11:50 MZB Sp. z o. o.
2. opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na remont piwnic w budynku przy ul. Gen. Andersa 103 w Wałbrzychu - Decyzja PINB nr 101/2019 2020-04-07 12:29 2020-04-21 11:50 MZB Sp. z o. o.
3. Dostawa, montaż i uruchomienie urządzeń klimatyzacji dla Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu 2020-04-07 12:13 2020-04-10 12:00 Urząd Miejski w Wałbrzychu
4. Remont instalacji kanalizacyjnej w budynku przy ul. 11 Listopada 117 w Wałbrzychu 2020-04-07 11:30 2020-04-21 11:50 MZB Sp. z o. o.
5. wykonanie i montaż w istniejącym kominie murowanym 14x14 wkładu kominowego żaroodpornego o średnicy min. 150mm dla kotła c.o. w lokalu nr 1 w budynku przy ul. Bohaterów Getta 8 w Wałbrzychu z wyczystką w piwnicy ( długość wkładu kominowego 2020-04-07 10:30 2020-04-22 11:50 MZB Sp. z o. o.
6. Remont komina budynku przy ul. Bohaterów Getta 8 w Wałbrzychu 2020-04-07 10:21 2020-04-17 11:50 MZB Sp. z o. o.
7. „Mechaniczna zrywka drewna z lasów komunalnych, parków oraz innych terenów gminnych w Wałbrzychu (powtórzone)” 2020-04-06 15:46 2020-04-14 11:00 Miejski Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.
8. Cyfrowa archiwizacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego - utworzenie rejestru przestrzennego zeskanowanych dokumentów (operatów technicznych) dla części miasta Wałbrzycha 2020-04-06 13:45 2020-04-15 10:00 Urząd Miejski w Wałbrzychu
9. Wykonanie okresowej kontroli stanu technicznego budynków (przegląd 5letni i roczny) 2020-04-06 11:21 2020-04-20 10:00 MZB Sp. z o. o.
10. Remont elewacji z częściowym dociepleniem – ściana frontowa i tylna budynku przy ul. Mickiewicza 46A w Wałbrzychu 2020-04-03 10:59 2020-04-17 11:50 MZB Sp. z o. o.
11. Remont elewacji z dociepleniem – ściana frontowa i tylna budynku przy ul. Batorego 72 w Wałbrzychu 2020-04-03 09:47 2020-04-16 11:50 MZB Sp. z o. o.
12. Remont lokalu mieszkalnego nr 6 w budynku przy ul. 11 Listopada 134 w Wałbrzychu 2020-04-03 08:57 2020-04-17 11:50 MZB Sp. z o. o.
13. Dostawa sprzętu komputerowego przenośnego wraz z oprogramowaniem dla uczniów i nauczycieli placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Wałbrzych 2020-04-02 17:39 2020-04-06 12:00 Urząd Miejski w Wałbrzychu
14. Wykonanie okresowej kontroli stanu technicznego budynków (przegląd 5letni i roczny) 2020-04-02 09:05 2020-04-02 14:26 MZB Sp. z o. o.
15. opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę c.o. na paliwo gazowe z kotłem kondensacyjnym i c.w.u. w lokalu mieszkalnym nr 14 w budynku przy ul. Piłsudskiego 48 w Wałbrzychu ( wraz z demontażem starego ogrzewania ). 2020-04-01 11:07 2020-04-07 11:50 MZB Sp. z o. o.
16. opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę lokalu mieszkalnego nr 4 w budynku przy ul. 1 Maja 136 w Wałbrzychu wraz z modernizacją polegającą na wydzieleniu pomieszczenia łazienki z WC oraz budowie c.o. na paliwo gazowe z 2020-04-01 10:49 2020-04-15 11:50 MZB Sp. z o. o.
17. Dostawa licencji oprogramowania Office 365 2020-04-01 09:59 2020-04-03 14:00 Urząd Miejski w Wałbrzychu
18. opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na zastosowanie grzejników na paliwo gazowe typu MORA w lokalu mieszkalnym nr 24 w budynku przy ul. Bogusławskiego 3 w Wałbrzychu. 2020-04-01 09:24 2020-04-15 11:50 MZB Sp. z o. o.
19. Remont elewacji i klatki schodowej po dewastacji budynku przy Pl. Powstańców Warszawy 1 w Wałbrzychu 2020-04-01 08:35 2020-04-16 11:50 MZB Sp. z o. o.
20. wymiana drzwi wejściowych do lokalu użytkowego -BIBLIOTEKA w budynku przy ul. Gen. Andersa 137 w Wałbrzychu - drzwi mają być drewniane wraz z wymianą ościeżnicy. 2020-03-27 13:37 2020-04-08 11:50 MZB Sp. z o. o.
21. 1 szt. iPAD Pro 11" 128GB Wi-Fi + Cellular wraz z etui 2020-03-26 12:44 2020-04-01 12:00 Urząd Miejski w Wałbrzychu
22. mechaniczne czyszczenie i uszczelnienie przewodu kominowego masą SKD – pion mieszkań nr 3 i 5 budynku przy ul. Beethovena 14d w Wałbrzychu ( długość przewodu kominowego ok. 16 m – dokładny pomiar na miejscu). 2020-03-25 15:14 2020-04-16 11:50 MZB Sp. z o. o.
23. Remont kominów budynku przy ul. Beethovena 14d w Wałbrzychu 2020-03-25 15:05 2020-04-08 11:50 MZB Sp. z o. o.
24. opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wykonanie wentylacji wywiewnej w kuchni w lokalu mieszkalnym nr 4 w budynku przy ul. 11 Listopada 74 w Wałbrzychu. 2020-03-25 14:28 2020-04-06 11:50 MZB Sp. z o. o.
25. Zakup półmasek ochronnych dla Gminy Wałbrzych 2020-03-24 15:00 2020-03-25 12:00 Urząd Miejski w Wałbrzychu
26. Wykonanie w systemie zaprojektuj i wybuduj nowego systemu zasilania Fontanny Trytonów i Fontanny Bogini Flory na Tarasie Bogini Flory znajdujących się na terenie kompleksu zamkowo-parkowego Zamek Książ 2020-03-24 13:43 2020-03-31 14:00 Zamek Książ w Wałbrzychu Sp. z o. o.
27. wykonanie wentylacji nawiewno-wywiewnej w lokalach mieszkalnych nr 1,2,3 i 4 oraz wykonanie wentylacji wywiewnej dla kotła c.o. znajdującego się w piwnicy lokalu nr 1 w budynku przy ul. Tatrzańskiej 2 w Wałbrzychu – na podstawie decyzji PINB nr 2020-03-23 14:40 2020-04-08 11:50 MZB Sp. z o. o.
28. opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę c.o. na paliwo gazowe z kotłem kondensacyjnym i c.w.u. oraz wykonanie wentylacji nawiewno-wywiewnej w lokalu mieszkalnym nr 2 w budynku przy ul. Obrońców Pokoju 29 w Wałbrzychu (wraz z 2020-03-23 14:00 2020-04-02 11:50 MZB Sp. z o. o.
29. opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na podział lokalu użytkowego wraz z wolnym pomieszczeniem w budynku przy ul. Strzegomskiej 16 w Wałbrzychu na dwa odrębne niezależnie funkcjonujące lokale. W obu lokalach należy wydzielić 2020-03-23 12:03 2020-04-06 11:50 MZB Sp. z o. o.
30. Remont dachu wraz z przemurowaniem kominów budynku przy ul. Gałczyńskiego 3 w Wałbrzychu 2020-03-23 11:32 2020-04-06 11:50 MZB Sp. z o. o.
Legenda
- Aktualne
- Archiwalne