Przenieś do treści

Informations

Lp. Information title Date of information publication Attachments
1. Informacja o wyborze oferty - Remont posadzki i montaż wykładziny PCV przemysłowej w jednej sali lekcyjnej w Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 im. Orła Białego w Wałbrzychu, przy ul. M. Wańkowicza 13 2024-01-30 10:50 Informacja o wyborze oferty 30.01.2024.pdf
2. ZMIANA DOT. OGŁOSZENIA O WSTĘPNYCH KONSULTACJACH RYNKOWYCH - „Dostawa systemu analizy logów i zdarzeń typu Security Information and Event Management dla Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu”. 2024-01-30 08:21 zgloszenie_konsultacje zm..pdf
regulamin_konsultacje zm..pdf
3. OGŁOSZENIE O WSTĘPNYCH KONSULTACJACH RYNKOWYCH - „Dostawa systemu analizy logów i zdarzeń typu Security Information and Event Management dla Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu”. 2024-01-17 11:00 ogłoszenie_konsultacje_sig.pdf
regulamin_konsultacje.pdf
zgloszenie_konsultacje.pdf
4. OGŁOSZENIE O WSTĘPNYCH KONSULTACJACH RYNKOWYCH - „Dostawa urządzeń do systemu zabezpieczeń ruchu sieciowego klasy UTM dla Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu wraz z konsolidacją usług i zabezpieczeń sieciowych”. 2024-01-12 13:18 ogłoszenie_konsultacje_sig.pdf
regulamin_konsultacje-2.pdf
zgloszenie_konsultacje.pdf
5. Informacja o wyborze oferty na Sprzątanie pomieszczeń biurowych i socjalnych w budynku Centrum Obsługi Jednostek Miasta Wałbrzycha. 2023-12-29 13:49 Informacja o wyborze oferty 29.12.2023.pdf
6. Informacja o wyborze oferty - zakup i dostawa stolików i krzeseł szkolnych do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 7 w Wałbrzychu 2023-12-13 12:56 Informacja o wyborze oferty.pdf
7. Informacja o wyborze oferty - Zakup foteli biurowych - 2023-12-13 10:55 informacja o wyborze oferty.pdf
8. Informacja o wyborze oferty - remont schodów zewnętrznych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 7 w Wałbrzychu przy ul. Głównej 2 2023-10-19 12:41 Informacja o wyborze oferty.pdf
9. Informacja o wyborze oferty na Spotkanie okolicznościowe z okazji Dnia Edukacji Narodowej dla rencistów i emerytowanych nauczycieli w 2023 roku. 2023-09-26 13:04 Informacja o wyborze oferty 26.09.2023.pdf
10. Informacja o wyborze oferty - Konserwacja i serwis kotłowni 2023-09-18 13:51 SKM_C360i23091813470.pdf