Przenieś do treści

Informations

Lp. Information title Date of information publication Attachments
1. Informacja o wyborze oferty na Dostawę sprzętu komputerowego tj. zestawu komputerowego. 2023-03-06 08:12 Informacja o wyborze oferty.pdf
2. Informacja o wyborze oferty na Spotkania okolicznościowe z okazji Dnia Edukacji Narodowej oraz spotkania dotyczącego tradycji Świąt Wielkanocnych i Bożego Narodzenia dla rencistów i emerytowanych nauczycieli w 2023 roku. 2023-03-06 08:09 Informacja o wyborze oferty.pdf
3. Pomiar, zakup, dostawa oraz montaż rolet okiennych 2023-03-03 13:34 Informacja o wyborze oferty.doc
4. Odśnieżanie i likwidowanie śliskości ulic - ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (WR) 2023-02-10 09:27 ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 2023-OJS030-083566-pl.pdf
5. Odśnieżanie i likwidowanie śliskości ulic w ciągu drogi DK 35 - ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (WR) 2023-02-10 09:26 ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 2023-OJS030-087699-pl.pdf
6. aneksy nr 2-5 do umowy na zadanie Odśnieżanie i likwidowanie śliskości jezdni na drogach – zadanie I zawarte na podstawie art. 455.1.4. ustawy Prawo zamówień publicznych (wolna ręka) 2023-02-07 09:23 1a. ogłoszenie pierwsze 2023-OJS027-079084-pl.pdf
1b. ogłoszenie drugie 2023-OJS027-078732-pl.pdf
1c. ogłoszenie trzecie 2023-OJS027-078174-pl.pdf
1d. ogłoszenie czwarte 2023-OJS027-078053-pl.pdf
7. Unieważnienie postępowania w trybie zamówienia z WR na zadanie pn. „Dostawa energii elektrycznej dla Grupy Zakupowej Wałbrzyskiego Klastra Energetycznego, w tym dla gminnych jednostek organizacyjnych i spółek na rok 2023” - OGŁOSZENIE 2022-12-16 10:03 12. ogłoszenie o wyniku postępowania 2022-OJS243-703292-pl.pdf
8. Unieważnienie postępowania w trybie zamówienia z WR na zadanie pn. „Dostawa energii elektrycznej dla Grupy Zakupowej Wałbrzyskiego Klastra Energetycznego, w tym dla gminnych jednostek organizacyjnych i spółek na rok 2023” 2022-12-13 09:21 11. unieważnienie postępowania.doc
11. unieważnienie postępowania.pdf
9. protokół z zapytania ofertowego na demontaż i montaż drzwi wewnętrznych do sali lekcyjnej w ZSP2 2022-11-29 12:52 protokół nr postępowania Z3548431.pdf
10. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w trybie z wolnej ręki na zadanie pn. Odśnieżanie i likwidowanie śliskości jezdni na drogach – zadanie I 2022-11-15 12:05 1. ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 2022-OJS220-631867-pl.pdf