progress_icon

Proceeding establishment date: 2022-09-16

MZB Sp. z o. o.

Ge. Wł. Andersa 48

58-304 Wałbrzych

Tax ID [tax identification number]: 8862608287

Contact person:

Tomasz Marcinkowski

Tel.: 607 267 671 74/ 887 05 16

e-mail: marcinkowski-t@mzbwalbrzych.pl

Dostawa artykułów budowlanych- hydrauliczne PCV.

PROCEEDINGS NO Z190/6130

Purchasing mode: Zapytanie ofertowe

Signature of the case: -

Order object:

Dostawa materiałów hydraulicznych PCV dla Pogotowia Technicznego.  Dostawy sukcesywne na wniosek zamawiającego - na teren siedziby Spółki ul. Andersa 40 Wałbrzych. Wszystkie kształtki i rury muszą być w komplecie z uszczelkami. Na wniosek Zamawiającego-Dostawca dostarczy dokumenty /certyfikaty, atesty,specyfikacje/ dopuszczające do obrotu i stosowania na terenie Polski. Koszty dostawy  ponosi Dostawca. Dopuszczeni tylko wykonawcy nie podlegający wykluczeniu wg. art.7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 poz. 835; zwana ustawą UOBN ).

Order object:

No. Order object CPV/Index Quantity U.o.m. Place of execution Termin wykonania Attachment/Link Notes
1. Rura PCV 110 odcinek 2000 mm CPV/Indeks 10 pieces Read
2. Rura PCV 110 odcinek 500 mm CPV/Indeks 20 pieces Read
3. Traper PCV 110 z uszczelką CPV/Indeks 20 pieces Read
4. Kolano PCV 50 kąt 45* CPV/Indeks 20 pieces Read
5. Kolano PCV 110 kąt 45* CPV/Indeks 20 pieces Read
6. Kolano PCV 110 kąt 67,5* CPV/Indeks 20 pieces Read
7. Kolano PCV 50 kąt 67* CPV/Indeks 20 pieces Read
8. Kolano PCV 50 kąt 30* CPV/Indeks 20 pieces Read
9. Korek PCV 50 CPV/Indeks 15 pieces Read
10. Korek PCV 110 CPV/Indeks 10 pieces Read
11. Mufa PCV 110 długa CPV/Indeks 10 pieces Read
12. Mufa PCV 50 długa CPV/Indeks 10 pieces Read
13. Rura PCV 110 odcinek 1000 mm CPV/Indeks 20 pieces Read
14. Kolano PCV 110 kąt 30* CPV/Indeks 30 pieces Read
15. Kolano PCV 110 kąt 90* CPV/Indeks 10 pieces Read
16. Zawór napowietrzający DURGO 50 CPV/Indeks 10 pieces Read

Criteria for evaluation of offers:

No. Category Weight criteria
1. Price 100%

Formal criterias:

  1. Place of delivery: company headquarters
  2. Cost of transport: lies with the contractor
  3. Termin płatności 21 dni

Questions regarding the proceedings "Dostawa artykułów budowlanych- hydrauliczne PCV."

No. Question title Date of question Status
No dataCurrency: PLN

The value below the amount specified in the Public Procurement Law (PZP): Yes

Offer selection: Without the application of an electronic auction

The period of being bound by offer : 30 dni

The possibility of submission of partial offers: Sun

The possibility of submission of equal offers: Sun

The possibility of submission of variant offers: Sun

Warning:

1. We use the Logintrade procurement platform as a means to contact the contractors.

2. Registration in the contractor database, viewing announcements and submitting commercial offers is free of charge.

3. If you do not have an account on the Logintrade procurement platform, register in the contractor database in order to receive a login and a password to your account. One contractor account allows you to receive announcements from multiple Ordering Parties

4. Rules of the Procurement Platform are available in the registration panel.Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...