progress_icon

Proceeding establishment date: 2022-11-23

MZB Sp. z o. o.

Ge. Wł. Andersa 48

58-304 Wałbrzych

Tax ID [tax identification number]: 8862608287

Contact person:

Agnieszka Jasińska

Tel.:

e-mail: jasinska-a@mzbwalbrzych.pl

Wymiana drzwi w budynku przy ul. Sygietyńskiego 19 w Wałbrzychu – siedziba BOK Nowe Miasto.

PROCEEDINGS NO Z16/105097

Purchasing mode: zapytanie ofertowe

Signature of the case: -

Order object:

Wymiana drzwi w budynku przy ul. Sygietyńskiego 19 w Wałbrzychu – siedziba BOK Nowe Miasto.

Wszystkie drzwi wewnętrzne w kolorze białym wykonane z PCV z klamką – zamykane na klucz ( do wszystkich drzwi należy dostarczyć 4 kpl. kluczy) .

- Drzwi przeszklone 80 – 6szt – dzielone szyba/wypełnienie PCV w stosunku 50/50.

- Drzwi pełne 80 – 2 szt.

- Drzwi pełne 70 – 3 szt.

- Drzwi pełne 60 - 2 szt.

Określenie kierunku otwierania drzwi (L/P) na miejscu przy dokonywaniu szczegółowych pomiarów.

- Drzwi dwuskrzydłowe na parterze - wymiar 150* 200 –przeszklone w stosunku 50/50 (szyba/wypełnienie PCV) z podziałem 90/ 60.

Drzwi winne być z pełną obróbką i robotami towarzyszącymi- dokładne pomiary na miejscu.

  1. Termin realizacji zamówienia: 30.12.2022 r.
  2. Okres gwarancji: 36 miesięcy od daty odbioru
  3. Termin związania ofertą: 30 dni

Miejsce złożenia oferty: PLATFORMA PRZETARGOWA

https://gminawalbrzych.logintrade.net/rejestracja/przetargi.html

UWAGA !!!

DO OFERTY NALEŻY DOŁĄCZYĆ PODPISANE OŚWIADCZENIE UOBN

Wykonawcy przed złożeniem oferty winni zapoznać się z ogólnymi warunkami konkursów, które zamieszczone są w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej www.mzbwalbrzych.pl w zakładce zapytania ofertowe.

Oferenci zobowiązani są do obejrzenia wycenianych obiektów i uwzględnienia wszystkich okoliczności mających wpływ na wartość oferty.

Przewidywany sposób rozliczenia prac : ryczałt.

Order object:

No. Order object CPV/Index Quantity U.o.m. Place of execution Termin wykonania Attachment/Link Notes
1. Wymiana drzwi przeszklonych 80 – 6szt – dzielone szyba/wypełnienie PCV w stosunku 50/50 w budynku przy ul. Sygietyńskiego 19 w Wałbrzychu – siedziba BOK Nowe Miasto. CPV/Indeks 6 pieces Read
2. Wymiana drzwi pełnych 80 – 2 szt w budynku przy ul. Sygietyńskiego 19 w Wałbrzychu – siedziba BOK Nowe Miasto. CPV/Indeks 2 pieces Read
3. Wymiana drzwi pełnych 70 – 3 szt. w budynku przy ul. Sygietyńskiego 19 w Wałbrzychu – siedziba BOK Nowe Miasto. CPV/Indeks 3 pieces Read
4. Wymiana drzwi pełnych 60 - 2 szt. w budynku przy ul. Sygietyńskiego 19 w Wałbrzychu – siedziba BOK Nowe Miasto. CPV/Indeks 2 pieces Read
5. Wymiana drzwi dwuskrzydłowych na parterze - wymiar 150* 200 –przeszklone w stosunku 50/50 (szyba/wypełnienie PCV) z podziałem 90/ 60 w budynku przy ul. Sygietyńskiego 19 w Wałbrzychu – siedziba BOK Nowe Miasto. CPV/Indeks 1 pieces Read

Criteria for evaluation of offers:

No. Category Weight criteria
1. Price 100%

Formal criterias:

  1. Pay period: 21 days
  2. Okres gwarancji: 36 miesięcy
  3. Termin realizacji zamówienia: 30.12.2022 r.

Questions regarding the proceedings "Wymiana drzwi w budynku przy ul. Sygietyńskiego 19 w Wałbrzychu – siedziba BOK Nowe Miasto. "

No. Question title Date of question Status
No data


Attachments:

Odznacz wszystko w sekcjach
Zaznacz wszystko w sekcjach
Download

Currency: PLN

The value below the amount specified in the Public Procurement Law (PZP): Yes

Offer selection: Without the application of an electronic auction

The period of being bound by offer : 30 dni

The possibility of submission of partial offers: Sun

The possibility of submission of equal offers: Sun

The possibility of submission of variant offers: Sun

Warning:

1. We use the Logintrade procurement platform as a means to contact the contractors.

2. Registration in the contractor database, viewing announcements and submitting commercial offers is free of charge.

3. If you do not have an account on the Logintrade procurement platform, register in the contractor database in order to receive a login and a password to your account. One contractor account allows you to receive announcements from multiple Ordering Parties

4. Rules of the Procurement Platform are available in the registration panel.Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...