progress_icon

Proceeding establishment date: 2022-11-23

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wałbrzychu

Kilińskiego 1

58-300 Wałbrzych

Tax ID [tax identification number]: 8861984605

Contact person:

Dawid Kochanowski

Tel.:

e-mail: d.kochanowski@mops.walbrzych.pl

Zaprojektowanie, dostawa oraz montaż wyposażenia Sali Doświadczania Świata w Klubie Senior +

PROCEEDINGS NO Z30/6112

Purchasing mode: zapytanie ofertowe

Signature of the case: Nr DO/3220/32/22

Order object:

Przedmiotem zamówienia jest do zaprojektowanie Sali Doświadczania Świata, zgodnie z ustaleniami z Zamawiającym, w oparciu o wszystkie elementy (artykuły) określone w załączniku nr 2, dostarczenia wszystkich elementów objętych ofertą, wniesienia, rozładowania oraz ich montażu we wskazanym przez Zamawiającego pomieszczeniu, zgodnie z przygotowanym projektem, własnymi siłami, na własny koszt i ryzyko. Wykonawca zapewni takie opakowanie przedmiotu dostawy, aby nie dopuścić do uszkodzenia lub pogorszenia jakości w czasie transportu. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie wynikłe w trakcie transportu uszkodzenia przedmiotu dostawy. Wykonawca jest zobowiązany przekazać Zamawiającemu instrukcje obsługi w języku polskim, oraz dokumenty gwarancyjne i wszelkie inne dokumenty niezbędne do prawidłowej eksploatacji przedmiotu zamówienia przed podpisaniem protokołu odbioru. Za termin realizacji dostawy uznany będzie dzień, w którym zostanie podpisany protokół odbioru. Dostawę i montaż należy zrealizować w budynku przy ul. Andersa 162A, 58-304 Wałbrzych. Wykonawca zapewni min. 24 miesięczną gwarancję na dostarczone artykuły.

Wykaz elementów Sali Doświadczania Świata znajduje się w załączniku nr 2.

Zamawiający dołącza do postępowania załącznik nr 1 - druk oferty.

Order object:

No. Order object CPV/Index Quantity U.o.m. Place of execution Termin wykonania Attachment/Link Notes
1. Zaprojektowanie, dostawa oraz montaż wyposażenia Sali Doświadczania Świata 39162110-9 1 service Read

Criteria for evaluation of offers:

No. Category Weight criteria
1. Price 100%

Formal criterias:

  1. Cost of transport: lies with the contractor

Questions regarding the proceedings "Zaprojektowanie, dostawa oraz montaż wyposażenia Sali Doświadczania Świata w Klubie Senior +"

No. Question title Date of question Status
No data


Attachments:

Odznacz wszystko w sekcjach
Zaznacz wszystko w sekcjach
Download

Currency: PLN

The value below the amount specified in the Public Procurement Law (PZP): Yes

Offer selection: Without the application of an electronic auction

The period of being bound by offer : 30 dni

The possibility of submission of partial offers: Sun

The possibility of submission of equal offers: Sun

The possibility of submission of variant offers: Sun

Warning:

1. We use the Logintrade procurement platform as a means to contact the contractors.

2. Registration in the contractor database, viewing announcements and submitting commercial offers is free of charge.

3. If you do not have an account on the Logintrade procurement platform, register in the contractor database in order to receive a login and a password to your account. One contractor account allows you to receive announcements from multiple Ordering Parties

4. Rules of the Procurement Platform are available in the registration panel.Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...