progress_icon

Proceeding establishment date: 2022-11-23

MZB Sp. z o. o.

Ge. Wł. Andersa 48

58-304 Wałbrzych

Tax ID [tax identification number]: 8862608287

Contact person:

Kamila Gądek

Tel.:

e-mail: gadek-k@mzbwalbrzych.pl

„Ochrona budynku Dworca Szczawienko przy ul. Stacyjnej 1 w Wałbrzychu”

PROCEEDINGS NO Z94/60993

Purchasing mode: Podstawowy bez negocjacji

Signature of the case: EE-43/2022

Type of order: Usługi

Proceeding thresholds: Newsletter

Subject of the proceeding.:

1. Przedmiotem zamówienia jest ochrona budynku Dworca Szczawienko przy ul. Stacyjnej 1 w Wałbrzychu:

1) Ochrona budynku Dworca Szczawienko przy ul. Stacyjnej 1 w Wałbrzychu i znajdującego się w nim mienia, wyposażenia przed zniszczeniem i zaborem.

2) Ochrona winna być zapewniona całodobowo w każdym dniu obowiązywania umowy.

3) Ochrona budynku przed działaniem osób, które zmierzają do naruszenia przepisów porządkowych obowiązujących w budynku.

4) Dokonywanie właściwego zabezpieczenia powierzonego budynku i mienia poprzez sprawdzenie stanu zamknięć drzwi, okien, pomieszczeń znajdujących się w budynku oraz zabezpieczeń.

5) Sprawdzanie stanu drzwi wejściowych oraz oświetlenia zewnętrznego budynku.

6) Zgłaszanie przedstawicielowi Zamawiającego wszelkich braków lub naruszeń odnośnie stanu zabezpieczenia mienia na ochranianym budynku.

7) Ciągła i aktywna służba pracowników ochrony na chronionym budynku.

8) W przypadku stwierdzenia w obiekcie stanowiącym przedmiot ochrony obecności osób zakłócających porządek, podjęcie wszelkich możliwych oraz zgodnych z prawem działań w celu ujęcia i usunięcia z budynku tych osób.

9) Niezwłoczne powiadomienie policji lub/i straży miejskiej o pojawieniu się na terenie chronionym osób stwarzających w sposób bezpośredni zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także dla chronionego mienia.

10) Natychmiastowe informowanie Zamawiającego o stwierdzonych sytuacjach awaryjnych.

11) Niezwłoczne reagowanie i informowanie odpowiednich instytucji i przedstawiciela Zamawiającego o sytuacjach szczególnego zagrożenia, takich jak: wypadki, awarie, powódź, skutki wyładowań atmosferycznych, pożary, katastrofy, kradzież, dywersja, sabotaż, podłożenie bomby, włamania, zakłócenia porządku, wandalizm, niszczenie mienia.

Attachments:

Odznacz wszystko w sekcjach
Zaznacz wszystko w sekcjach
DownloadPLN


Warning:

1. We use the Logintrade procurement platform as a means to contact the contractors.

2. Registration in the contractor database, viewing announcements and submitting commercial offers is free of charge.

3. If you do not have an account on the Logintrade procurement platform, register in the contractor database in order to receive a login and a password to your account. One contractor account allows you to receive announcements from multiple Ordering Parties

4. Rules of the Procurement Platform are available in the registration panel.Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...