progress_icon

Proceeding establishment date: 2019-11-13

MZB Sp. z o. o.

Ge. Wł. Andersa 48

58-304 Wałbrzych

Tax ID [tax identification number]: 8862608287

Contact person:

Alina Korzeń

Tel.: 74 887 05 10

e-mail: korzen-a@mzbwalbrzych.pl

opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę lokalu mieszkalnego nr 16 w budynku przy ul. Świdnickiej 14 w Wałbrzychu wraz z modernizacją polegającą na wydzieleniu pomieszczenia WC oraz zastosowanie grzejników na paliwo gazowe

PROCEEDINGS NO Z215/6113

Purchasing mode: zapytanie ofertowe

Order object:

opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę lokalu mieszkalnego nr 16 w budynku przy ul. Świdnickiej 14 w Wałbrzychu wraz z modernizacją polegającą na wydzieleniu pomieszczenia WC oraz zastosowanie grzejników na paliwo gazowe typu MORA.

Termin realizacji zamówienia: 7 tygodni


Dokumentacja projektowo-kosztorysowa ma obejmować remont całego mieszkania z uwzględnieniem wszystkich branż (ogólnobudowlaną, instalacje wod-kan, gazową, centralnego ogrzewania, elektryczną i wentylację nawiewno-wywiewną).

Zaleca się by Projektant dokonał wizji lokalnej wycenianego obiektu wraz zuwzględnienia wszystkich okoliczności mających wpływ na wartość oferty. Projekt powinien zawierać wszystkie wymagane aktualnie obowiązującymi przepisami uzgodnienia niezbędne do uzyskania decyzji pozwolenia na budowę.

Wyłoniony w drodze konkursu ofert Projektant będzie zobowiązany do uzgadniania z konserwatorem zabytków projektowanych rozwiązań w czasie realizacji zadania.

Wyłoniony w drodze konkursu ofert Projektant nie będzie zobowiązany do uzyskania decyzji pozwolenia na budowę.



Order object:

No. Order object CPV/Index Quantity U.o.m. Bid bond Remuneration Protection of the subject to contract Place of execution Termin wykonania Attachment/Link Notes
1. opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę lokalu mieszkalnego nr 16 w budynku przy ul. Świdnickiej 14 w Wałbrzychu wraz z modernizacją polegającą na wydzieleniu pomieszczenia WC oraz zastosowanie grzejników na paliwo gazowe typu MORA. CPV/Indeks 1 pieces % Read

Criteria for evaluation of offers:

No. Category Weight criteria
1. Price 100%

Formal criterias:

  1. Terms of payment: 30 days
  2. Termin realizacji zamówienia: 7 tygodni

Questions regarding the proceedings "opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę lokalu mieszkalnego nr 16 w budynku przy ul. Świdnickiej 14 w Wałbrzychu wraz z modernizacją polegającą na wydzieleniu pomieszczenia WC oraz zastosowanie grzejników na paliwo gazowe"

No. Question title Date of question Status
No data


Attachments:


Currency: PLN

The value below the amount specified in the Public Procurement Law (PZP): Yes

Offer selection: Without the application of an electronic auction

The period of being bound by offer : 30 dni

The possibility of submission of partial offers: Sun

The possibility of submission of equal offers: Sun

The possibility of submission of variant offers: Sun

Conclusion of a framework agreement: Sun

Termin składania:

- - :

Date and time of completion of question asking:

- - :

Warning:

1. We use the Logintrade procurement platform as a means to contact the contractors.

2. Registration in the contractor database, viewing announcements and submitting commercial offers is free of charge.

3. If you do not have an account on the Logintrade procurement platform, register in the contractor database in order to receive a login and a password to your account. One contractor account allows you to receive announcements from multiple Ordering Parties

4. Rules of the Procurement Platform are available in the registration panel.



Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...