progress_icon

Proceeding establishment date: 2023-11-22

MZB Sp. z o. o.

Ge. Wł. Andersa 48

58-304 Wałbrzych

Tax ID [tax identification number]: 8862608287

Contact person:

Robert Kłyż

Tel.: 74 887 05 12

e-mail: klyz-r@mzbwalbrzych.pl

wymiana instalacji elektrycznej w lokalu mieszkalnym nr 4 w budynku przy ul. Poznańska 11 B w Wałbrzychu

PROCEEDINGS NO Z540/21962

Purchasing mode: zapytanie ofertowe

Signature of the case: -

Order object:

Termin realizacji zamówienia: luty-kwiecień 2024 r.

Okres gwarancji: 36 miesięcy

Termin związania z ofertą : 60 dni


Przedmiar na podstawie , którego należy wykonać kosztorys ofertowy znajduje się w załączniku

( KOSZTORYS OFERTOWY SZCZEGÓŁOWY–POZYCJA KOSZTORYSU POWINNA OBEJMOWAĆ ROBOCIZNĘ ; DANY MATERIAŁ LUB SPRZĘT WRAZ Z NARZUTAMI I

WYSZCZEGÓLNIONĄ CENĄ JEDNOSTKOWĄ I KOSZTAMI JEDNOSTKOWYMI) .

Roboty elektryczne w gminnym lokalu mieszkalnym użytkowanym przez najemcę .

Parametry techniczne materiałów ,jakie należy zastosować , wynikają ze szczegółowego zestawienia materiałów dołączonego do przedmiaru robót.

Wykonawcy przed złożeniem oferty winni zapoznać się z ogólnymi warunkami konkursów , które zamieszczone są w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej www.mzbwalbrzych.pl  w zakładce zapytanie ofertowe.

Oferenci zobowiązani są do obejrzenia wycenionego obiektu i uwzględnienia wszystkich okoliczności mających wpływ na wartość oferty.

Przewidywany sposób rozliczenia prac:  RYCZAŁTOWE


DO OFERTY NALEŻY DOŁĄCZYĆ PODPISANE OŚWIADCZENIE UOBN

Order object:

No. Order object CPV/Index Quantity U.o.m. Place of execution Termin wykonania Attachment/Link Notes
1. wymiana instalacji elektrycznej w lokalu mieszkalnym nr 4 w budynku przy ul. Poznańska 11 B w Wałbrzychu CPV/Indeks 1 pieces Read

Questions regarding the proceedings "wymiana instalacji elektrycznej w lokalu mieszkalnym nr 4 w budynku przy ul. Poznańska 11 B w Wałbrzychu "

No. Question title Date of question Status
No data


Attachments:

Odznacz wszystko w sekcjach
Zaznacz wszystko w sekcjach
Download

Currency: PLN

The value below the amount specified in the Public Procurement Law (PZP): Yes

Offer selection: Without the application of an electronic auction

The period of being bound by offer : 60 dni

The possibility of submission of partial offers: Sun

The possibility of submission of equal offers: Sun

The possibility of submission of variant offers: Sun

Warning:

1. We use the Logintrade procurement platform as a means to contact the contractors.

2. Registration in the contractor database, viewing announcements and submitting commercial offers is free of charge.

3. If you do not have an account on the Logintrade procurement platform, register in the contractor database in order to receive a login and a password to your account. One contractor account allows you to receive announcements from multiple Ordering Parties

4. Rules of the Procurement Platform are available in the registration panel.Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...