progress_icon

Proceeding establishment date: 2023-11-28

Urząd Miejski w Wałbrzychu

Plac Magistracki 1

58-300 Wałbrzych

Tax ID [tax identification number]: 8861005204

Contact person:

Rene Machura

Tel.:

e-mail: r.machura@um.walbrzych.pl

Usługa stwierdzenia zgonu i jego przyczyny oraz wystawienia karty zgonu

PROCEEDINGS NO Z233/5900

Purchasing mode: Podstawowy bez negocjacji

Signature of the case: BZP.271.96.2023

Type of order: Usługi

Proceeding thresholds: Newsletter

Subject of the proceeding.:

1. Przedmiotem zamówienia jestświadczenie usługi w postaci stwierdzenia zgonu i jego przyczyny oraz wystawienia karty zgonu, o których mowa w art. 11 ust.2 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 887), zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 3 sierpnia 1961 r. w sprawie stwierdzenia zgonu i jego przyczyny (Dz. U. z 1961 r. Nr 39, poz. 202) oraz Rozporządzenia Ministra Zdrowia z 23 lipca 2021 r. w sprawie wzoru karty zgonu (Dz. U. z 2021 r., poz. 1448), osobom zmarłym w granicach administracyjnych miasta Wałbrzycha w przypadku niemożności ustalenia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej sprawującego opiekę medyczną nad zmarłym lub lekarza leczącego chorego w ostatniej chorobie odpowiadającego za stwierdzenie zgonu.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz warunki jego realizacji Zamawiający określił w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 3 do SWZ.

Attachments:

Odznacz wszystko w sekcjach
Zaznacz wszystko w sekcjach
Download

Warning:

1. We use the Logintrade procurement platform as a means to contact the contractors.

2. Registration in the contractor database, viewing announcements and submitting commercial offers is free of charge.

3. If you do not have an account on the Logintrade procurement platform, register in the contractor database in order to receive a login and a password to your account. One contractor account allows you to receive announcements from multiple Ordering Parties

4. Rules of the Procurement Platform are available in the registration panel.Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...