progress_icon

Proceeding establishment date: 2023-11-24

Urząd Miejski w Wałbrzychu

Plac Magistracki 1

58-300 Wałbrzych

Tax ID [tax identification number]: 8861005204

Contact person:

Rene Machura

Tel.:

e-mail: r.machura@um.walbrzych.pl

Świadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej oraz bezprzewodowej transmisji danych dla Gminy Wałbrzych i niektórych jej jednostek organizacyjnych

PROCEEDINGS NO Z232/5900/aktualizacja2

Purchasing mode: zapytanie ofertowe

Signature of the case: BZP.271.97.2023

Change content (update):

28.11.2023 - Zamawiający wprowadza zmiany do Załącznika nr 1a, oraz do zestawień numerów jednostek ZDKiUM, MOPS, Stara Kopalnia i WOK.
W aktualnym Załączniku nr 1a zmiany oznaczono kolorem czerwonym.

30.11.2023 - Zamawiający wprowadza zmiany do Załącznika nr 1a, oraz publikuje nowe zestawienie numerów UM oraz usuwa zestawienie numerów jednostek Stara Kopalnia i WOK.
Publikuje się nowe zestawienie numerów.

Order object:

]Przedmiotem zamówienia jestświadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej orazbezprzewodowej transmisji danych świadczonej na rzecz Gminy Wałbrzych zgodnie z formularzem ofertowo-cenowym (dostępnym na Platformie zakupowej Logintrade) na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w ruchu krajowym, oraz na terenie Unii Europejskiej w ruchu roamingowym, oraz poza Unią Europejską w ruchu roamingowym zgodnie z cennikiem Operatora.

Przedmiot zamówienia określa Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowiący załącznik nr 1a do niniejszego zapytania ofertowego) oraz dodatkowo Projektowane postanowienia umowy zawarte w Rozdziale VII niniejszego zapytania ofertowego.

4.12.2023: aktualizacja2 - załącznik nr 1a - poprawiona formuła w komórce K17 [=J17*24]

Order object:

No. Order object CPV/Index Quantity U.o.m. Place of execution Termin wykonania Attachment/Link Notes
1. Świadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej oraz bezprzewodowej transmisji danych dla Gminy Wałbrzych i niektórych jej jednostek organizacyjnych CPV/Indeks 1 pieces Read

Questions regarding the proceedings "Świadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej oraz bezprzewodowej transmisji danych dla Gminy Wałbrzych i niektórych jej jednostek organizacyjnych"

No. Question title Date of question Status
No data


Attachments:

Odznacz wszystko w sekcjach
Zaznacz wszystko w sekcjach
Download

Currency: PLN

The value below the amount specified in the Public Procurement Law (PZP): Yes

Offer selection: Without the application of an electronic auction

The period of being bound by offer : -

The possibility of submission of partial offers: Sun

The possibility of submission of equal offers: Sun

The possibility of submission of variant offers: Sun

Warning:

1. We use the Logintrade procurement platform as a means to contact the contractors.

2. Registration in the contractor database, viewing announcements and submitting commercial offers is free of charge.

3. If you do not have an account on the Logintrade procurement platform, register in the contractor database in order to receive a login and a password to your account. One contractor account allows you to receive announcements from multiple Ordering Parties

4. Rules of the Procurement Platform are available in the registration panel.Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...