progress_icon

Proceeding establishment date: 2024-02-08

MZB Sp. z o. o.

Ge. Wł. Andersa 48

58-304 Wałbrzych

Tax ID [tax identification number]: 8862608287

Contact person:

Agnieszka Jasińska

Tel.:

e-mail: jasinska-a@mzbwalbrzych.pl

Usunięcie wskazanych w opinii kominiarskiej nieprawidłowości (uszczelnienie przewodu, uporządkowanie podłączeń) w lokalu mieszkalnym nr 6a w budynku przy ul. Kolejarskiej 3a w Wałbrzychu.

PROCEEDINGS NO Z531/105097

Purchasing mode: zapytanie ofertowe

Signature of the case: -

Order object:

Usunięcie wskazanych w opinii kominiarskiej nieprawidłowości (uszczelnienie przewodu, uporządkowanie podłączeń) w lokalu mieszkalnym nr 6a w budynku przy ul. Kolejarskiej 3a w Wałbrzychu.


  1. Termin realizacji zamówienia: 3 tygodnie
  2. Okres gwarancji: 36 m-cy
  3. Termin związania ofertą: 30 dni
  4. Miejsce złożenia oferty:

PLATFORMA PRZETARGOWA

https://gminawalbrzych.logintrade.net/rejestracja/przetargi.html

UWAGA !!!

DO OFERTY NALEŻY DOŁĄCZYĆ PODPISANE OŚWIADCZENIE UOBN

Wykonawcy przed złożeniem oferty winni zapoznać się z ogólnymi warunkami konkursów, które zamieszczone są w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej www.mzbwalbrzych.pl w strefie wykonawcy w zakładce pliki do pobrania.

Wykonawca zobowiązany jest do dokonania wizji lokalnej wycenianego obiektu wrazz uwzględnieniem wszystkich okoliczności mających wpływ na wartość oferty.

Wykonawca po wykonaniu usługi, prześle fakturę na adres mailowy (mzb@saldeo.mzbwalbrzych.pl). Obowiązkowo, dla skutecznego doręczenia faktur, należy w tytule wiadomości e-mail, wpisać PIN w nawiasie (9041).

Przewidywany sposób rozliczenia prac: RYCZAŁT.

Order object:

No. Order object CPV/Index Quantity U.o.m. Place of execution Termin wykonania Attachment/Link Notes
1. Usunięcie wskazanych w opinii kominiarskiej nieprawidłowości (uszczelnienie przewodu, uporządkowanie podłączeń) w lokalu mieszkalnym nr 6a w budynku przy ul. Kolejarskiej 3a w Wałbrzychu. CPV/Indeks 1 pieces Read

Criteria for evaluation of offers:

No. Category Weight criteria
1. Price 100%

Formal criterias:

  1. Pay period: 21 days
  2. Okres gwarancji: 36 miesięcy
  3. Termin wykonania: 3 tygodnie

Questions regarding the proceedings "Usunięcie wskazanych w opinii kominiarskiej nieprawidłowości (uszczelnienie przewodu, uporządkowanie podłączeń) w lokalu mieszkalnym nr 6a w budynku przy ul. Kolejarskiej 3a w Wałbrzychu. "

No. Question title Date of question Status
No data


Attachments:

Odznacz wszystko w sekcjach
Zaznacz wszystko w sekcjach
Download

Currency: PLN

The value below the amount specified in the Public Procurement Law (PZP): Yes

Offer selection: Without the application of an electronic auction

The period of being bound by offer : 30 dni

The possibility of submission of partial offers: Sun

The possibility of submission of equal offers: Sun

The possibility of submission of variant offers: Sun

Warning:

1. We use the Logintrade procurement platform as a means to contact the contractors.

2. Registration in the contractor database, viewing announcements and submitting commercial offers is free of charge.

3. If you do not have an account on the Logintrade procurement platform, register in the contractor database in order to receive a login and a password to your account. One contractor account allows you to receive announcements from multiple Ordering Parties

4. Rules of the Procurement Platform are available in the registration panel.Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...