progress_icon

Proceeding establishment date: 2024-05-15

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 28

Al. Wyzwolenia 43

58-300 Wałbrzych

Tax ID [tax identification number]: 8861015562

Contact person:

Iwona Słapik

Tel.:

e-mail: psp28@walbrzych.edu.pl

ROBOTY BUDOWLANE – PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ W CELU UTWORZENIA WIĘKSZEJ SALI EDUKACYJNEJ

PROCEEDINGS NO Z16/49869

Purchasing mode: zapytanie ofertowe

Signature of the case: 341/1/24

Order object:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych – przebudowy dwóch pomieszczeń w celu utworzenia większej sali edukacyjnej. Przebudowa zasadniczo polega na wyburzeniu ściany, likwidacji drzwi wewnętrznych, odpowiedniej modernizacji posadzki i ścian, malowaniu.
Szczegóły przedmiotu zamówienia oferenci ustalą na podstawie wizji lokalnej.

Order object:

No. Order object CPV/Index Quantity U.o.m. Place of execution Termin wykonania Attachment/Link Notes
1. 45000000-7 CPV/Indeks 1 pieces Read

Criteria for evaluation of offers:

No. Category Weight criteria
1. Price 100%

Formal criterias:

  1. Terms of payment: 30 days
  2. Place of delivery: company headquarters
  3. Cost of transport: lies with the contractor

Questions regarding the proceedings "ROBOTY BUDOWLANE – PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ W CELU UTWORZENIA WIĘKSZEJ SALI EDUKACYJNEJ"

No. Question title Date of question Status
No data


Attachments:

Odznacz wszystko w sekcjach
Zaznacz wszystko w sekcjach
Download

Currency: PLN

The value below the amount specified in the Public Procurement Law (PZP): Yes

Offer selection: Without the application of an electronic auction

The period of being bound by offer : 30 dni

The possibility of submission of partial offers: Sun

The possibility of submission of equal offers: Sun

The possibility of submission of variant offers: Sun

Warning:

1. We use the Logintrade procurement platform as a means to contact the contractors.

2. Registration in the contractor database, viewing announcements and submitting commercial offers is free of charge.

3. If you do not have an account on the Logintrade procurement platform, register in the contractor database in order to receive a login and a password to your account. One contractor account allows you to receive announcements from multiple Ordering Parties

4. Rules of the Procurement Platform are available in the registration panel.