progress_icon

Proceeding establishment date: 2020-06-26

Miejski Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.

ul. Kolejowa 4

58-300 Wałbrzych

Tax ID [tax identification number]: 8862588515

Contact person:

Anna Grochocińska - Jarząbek

Tel.:

e-mail: a.grochocinska@mzuk.com.pl

„Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej umożliwiającej pozyskanie dotacji ze środków unijnych dla projektu „Budowa elektrowni fotowoltaicznych na terenie Wałbrzyskiego Klastra Energetycznego”

PROCEEDINGS NO Z99/6141

Purchasing mode: zapytanie ofertowe

Order object:

 Opis przedmiotu zamówienia

W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca ma obowiązek wykonać:

1. Weryfikacja dokumentów, którymi dysponują Partnerzy Wałbrzyskiego Klastra Energetycznego wraz ze wskazaniem niezbędnych korekt oraz uzupełnień, a także udzielenie informacji o dokumentach niezbędnych do uzyskania dotacji.

2. Przygotowanie wniosku o dotację w tym wszystkich załączników wymaganych regulaminem.

3. Przygotowanie formularza wniosku o dotacje w generatorze wniosków SNOW.

4. Sporządzenie Studium Wykonalności zgodnie z wytycznymi organizatora konkursu.

5. Przygotowanie i skompletowanie dokumentów do złożenia w wersji elektronicznej i drukowanej.

6. Wprowadzanie uzupełnień i korekt wniosku na żądanie organizatora konkursu.

7. Termin sporządzenia wniosku wraz z wymaganymi załącznikami –25.08.2020

8. Termin złożenia wniosku do DIP31.08.2020

9. Kod CPV 71241000-9 Studia wykonalności, usługi doradcze, analizy

10. Na potwierdzenie w/w wymagań Wykonawca złoży Oświadczenie w Formularzu Ofertowym – załącznik nr 2.

WNIOSEK O DOTACJĘ DOTYCZY INSTALACJI FOTOWOLTAICZNYCH

Order object:

No. Order object CPV/Index Quantity U.o.m. Bid bond Remuneration Protection of the subject to contract Place of execution Termin wykonania Attachment/Link Notes
1. „Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej umożliwiającej pozyskanie dotacji ze środków unijnych dla projektu „Budowa elektrowni fotowoltaicznych na terenie Wałbrzyskiego Klastra Energetycznego” CPV/Indeks 1 set % Read

Criteria for evaluation of offers:

No. Category Weight criteria
1. Price 100%

Formal criterias:

  1. Terms of payment: 30 days
  2. Place of delivery: company headquarters
  3. Cost of transport: lies with the contractor

Questions regarding the proceedings "„Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej umożliwiającej pozyskanie dotacji ze środków unijnych dla projektu „Budowa elektrowni fotowoltaicznych na terenie Wałbrzyskiego Klastra Energetycznego”"

No. Question title Date of question Status
No data


Attachments:


Currency: PLN

The value below the amount specified in the Public Procurement Law (PZP): Yes

Offer selection: Without the application of an electronic auction

The period of being bound by offer : 30 dni

The possibility of submission of partial offers: Sun

The possibility of submission of equal offers: Sun

The possibility of submission of variant offers: Sun

Conclusion of a framework agreement: Sun

Deadline for making offers:

- - :

Date and time of completion of question asking:

- - :

Warning:

1. We use the Logintrade procurement platform as a means to contact the contractors.

2. Registration in the contractor database, viewing announcements and submitting commercial offers is free of charge.

3. If you do not have an account on the Logintrade procurement platform, register in the contractor database in order to receive a login and a password to your account. One contractor account allows you to receive announcements from multiple Ordering Parties

4. Rules of the Procurement Platform are available in the registration panel.