progress_icon

Proceeding establishment date: 2022-02-01

Urząd Miejski w Wałbrzychu

Plac Magistracki 1

58-300 Wałbrzych

Tax ID [tax identification number]: 8861005204

Contact person:

Agnieszka Plesner UM

Tel.:

e-mail: a.plesner@um.walbrzych.pl

Kompleksowe zarządzanie Wałbrzyskim Inkubatorem Przedsiębiorczości z siedzibą przy ul. Młynarskiej 29 w Wałbrzychu

PROCEEDINGS NO Z53/29262

Purchasing mode: KONCESJA

Signature of the case: BZP.271.10.2022

Order object:

Przedmiotem umowy jest świadczenie usług operatora Wałbrzyskiego Inkubatora Przedsiębiorczości, zlokalizowanego w Wałbrzychu przy ul. Młynarskiej 29, polegające na kompleksowym zarządzaniu Wałbrzyskim Inkubatorem Przedsiębiorczości, celem udzielenia wsparcia wobec podmiotów z branż wpisujących się w Regionalne Strategie Innowacji (RSI), w tym w szczególności z obszaru technologii informacyjno-komunikacyjnej (ICT), co stanowi odzwierciedlenie aktualnych kierunków rozwoju i uwarunkowań na obszarze Gminy Wałbrzych. Powyższe wpisuje się także w założenia Działania 1.3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

Szczegółowy zakres usług został zawarty w opisie przedmiotu umowy koncesji („Opis Planowanego Przedsięwzięcia”), który stanowi Załącznik nr 1 do Opisu Postępowania.

POSTĘPOWANIA O ZAWARCIE UMOWY KONCESJI NA WYŁONIENIE WYKONAWCY ODPOWIEDZIALNEGO ZA KOMPLEKSOWE ZARZĄDZANIE WAŁBRZYSKIM INKUBATOREM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Z SIEDZIBĄ PRZY UL. MŁYNARSKIEJ 29 W WAŁBRZYCHU PROWADZONE NA PODSTAWIE USTAWY O UMOWIE KONCESJI NA ROBOTY BUDOWLANE LUB USŁUGI Z DNIA 21 PAŹDZIERNIKA 2016 ROKU

Order object:

No. Order object CPV/Index Quantity U.o.m. Bid bond Remuneration Protection of the subject to contract Place of execution Termin wykonania Attachment/Link Notes
1. Usługi związane z zarządzaniem CPV/In79420000-4 1 pieces % Read

Criteria for evaluation of offers:

No. Category Weight criteria
1. Koncepcja zarządzania Wałbrzyskim Inkubatorem Przedsiębiorczości 20%
2. Ilość zaproponowanych dodatkowych usług oferowanych w ramach Wałbrzyskiego Inkubatora Przedsiębiorczości 20%
3. Price 60%


Questions regarding the proceedings "Kompleksowe zarządzanie Wałbrzyskim Inkubatorem Przedsiębiorczości z siedzibą przy ul. Młynarskiej 29 w Wałbrzychu"

No. Question title Date of question Status
No data


Attachments:

Odznacz wszystko w sekcjach
Zaznacz wszystko w sekcjach
Download

Currency: PLN

The value below the amount specified in the Public Procurement Law (PZP): Yes

Offer selection: Without the application of an electronic auction

The period of being bound by offer : 30 dni

The possibility of submission of partial offers: Sun

The possibility of submission of equal offers: Sun

The possibility of submission of variant offers: Sun

Warning:

1. We use the Logintrade procurement platform as a means to contact the contractors.

2. Registration in the contractor database, viewing announcements and submitting commercial offers is free of charge.

3. If you do not have an account on the Logintrade procurement platform, register in the contractor database in order to receive a login and a password to your account. One contractor account allows you to receive announcements from multiple Ordering Parties

4. Rules of the Procurement Platform are available in the registration panel.Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...