Przenieś do treści

Proceedings

Name of proceeding Proceeding establishment date Deadline for making offers Purchaser Status
1. Wykonanie projektu dla: zadania 1 „Przebudowa ulicy Lubelskiej i ulicy Browarnej w Wałbrzychu” zadania 2 „Przebudowa ulicy Lubelskiej i ulicy Mazowieckiej w Wałbrzychu” 2021-05-11 14:03 2021-05-21 10:00 Gmina Wałbrzych - Zarząd Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta w Wałbrzychu
2. Sukcesywna dostawa materiałów elektrycznych - opraw oświetleniowych dla Wałbrzyskiego Centrum Sportowo – Rekreacyjnego „AQUA – ZDRÓJ” Spółka z o.o. przy ul. Ratuszowej 6 w Wałbrzychu 2021-05-07 13:36 2021-05-18 12:00 Wałbrzyskie Centrum Sportowo-Rekreacyjne „AQUA-ZDRÓJ” Sp. z o.o.
3. „Dostawa i wymiana wodomierzy w gminnych lokalach mieszkalnych i użytkowych w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych zarządzanych przez MZB Sp. z o.o. w Wałbrzychu” 2021-05-05 14:35 2021-05-14 10:00 MZB Sp. z o. o.
4. Dostawa sprzętu komputerowego dla Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu 2021-05-05 10:46 2021-05-31 11:00 Urząd Miejski w Wałbrzychu
5. Pełnienie funkcji inwestora zastępczego na zadaniu inwestycyjnym „Budowa łącznika pomiędzy obwodnicą zachodnią a ul. Wyszyńskiego w Wałbrzychu” 2021-05-04 13:33 2021-05-12 10:00 Gmina Wałbrzych - Zarząd Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta w Wałbrzychu
6. Wykonanie i dostawa akcesoriów promujących Gminę Wałbrzych 2021-04-29 14:49 2021-05-13 10:00 Urząd Miejski w Wałbrzychu
7. Remont elewacji w budynku gminnym przy ulicy Wrocławskiej 9 w Wałbrzychu 2021-04-29 11:27 2021-05-14 11:00 MZB Sp. z o. o.
8. Dostawa mebli, urządzeń i elementów wyposażenia do budynku przy ul. Młynarskiej 29 w Wałbrzychu w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Wałbrzyski Inkubator Przedsiębiorczości" 2021-04-28 12:44 2021-05-24 11:00 Urząd Miejski w Wałbrzychu
9. Budowa bazy magazynowo – transportowej przy ul. Beethovena w Wałbrzychu 2021-04-27 14:27 2021-05-17 12:00 Urząd Miejski w Wałbrzychu
10. „Świadczenie usług kominiarskich” 2021-04-23 13:15 2021-05-05 10:00 MZB Sp. z o. o.
11. Utrzymanie przystanków komunikacji miejskiej na terenie Gminy Wałbrzych oraz informacji pasażerskiej na terenie gmin ościennych 2021-04-23 13:00 2021-05-26 10:00 Urząd Miejski w Wałbrzychu
12. Usługi odbioru i zagospodarowania odpadów o kodzie 19 12 12 WARIANT I: odpady o kodzie 19 12 12 WARIANT II: odpady o kodzie 19 12 12 (odpady gabarytowe). 2021-04-23 10:24 2021-05-26 12:00 Miejski Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.
13. Budowa Tężni Solankowej w Wałbrzychu 2021-04-22 15:43 2021-05-10 10:00 Urząd Miejski w Wałbrzychu
14. Remont nawierzchni bieżni, bieżni do skoku w dal, ciągów komunikacyjnych wraz z wyposażeniem oraz zagospodarowaniem terenu na Stadionie Sportowym przy ul. Kusocińskiego 2021-04-22 15:20 2021-05-10 10:00 Urząd Miejski w Wałbrzychu
15. Czysty Zielony Wałbrzych - nasadzenia drzew, krzewów oraz pnączy. 2021-04-21 13:55 2021-04-29 11:00 Urząd Miejski w Wałbrzychu
16. Sukcesywna dostawa papieru do kserokopiarek i drukarek dla Gminy Wałbrzych i jej jednostek organizacyjnych na 12 miesięcy 2021-04-21 13:10 2021-04-30 10:00 Urząd Miejski w Wałbrzychu
17. Przetarg nieograniczony 2021-04-09 10:36 2021-04-16 11:00 Przedszkole Samorządowe nr 4
18. Wykonanie instalacji c.o. na paliwo gazowe dla budynków przy ul Głuszyckiej 25 i Noworudzkiej 8. 2021-04-19 15:04 2021-05-05 10:00 MZB Sp. z o. o.
19. DŁUGOTERMINOWY (4 LATA) WYNAJEM SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH Z ZABUDOWĄ TYPU ŚMIECIARKA BEZ LIMITU KILOMETRÓW 2021-04-19 10:19 2021-06-07 12:00 Miejski Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.
20. DŁUGOTERMINOWY (4 LATA)WYNAJEM POJEMNIKÓW NA ODPADY KOMUNALNE 2021-04-19 10:02 2021-05-21 12:00 Miejski Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.
21. Dostawa i wdrożenie sprzętu komputerowego dla Wałbrzyskiego Inkubatora Przedsiębiorczości 2021-04-14 10:24 2021-05-11 10:00 Urząd Miejski w Wałbrzychu
22. Utrzymanie zieleni niskiej występującej w pasie drogowym dróg publicznych i wewnętrznych w granicach administracyjnych miasta Wałbrzycha 2021-04-13 14:53 2021-04-22 10:00 Gmina Wałbrzych - Zarząd Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta w Wałbrzychu
23. Objęcie opieką autorską i asystą techniczną oraz zapewnienie usługi hostingu przez okres 10 miesięcy od dnia podpisania umowy, posiadanego przez Wałbrzych Systemu Zarządzania Oświatą oraz modułu KiP 2021-04-13 13:13 2021-04-21 11:00 Urząd Miejski w Wałbrzychu
24. Zagospodarowanie terenu części działki nr ew. 116/7 obr. Nr 35 Rusinowa w Wałbrzychu i kształtowanie zieleni miejskiej z wykorzystaniem wód opadowych, przy zastosowaniu rozwiązań małej retencji – park kieszonkowy 2021-04-02 12:05 2021-04-20 10:00 MZB Sp. z o. o.
25. „Przebudowa budynku przy ul. Traugutta 5 w Wałbrzychu w ramach zadania pn.: „Po-prawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Traugutta 5 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont” 2021-03-31 15:38 2021-04-20 10:00 MZB Sp. z o. o.
26. „ Zagospodarowanie terenu części działki nr ew. 247/12, 247/11, obr. Nr 33 Podgórze w Wałbrzychu i kształtowanie zieleni miejskiej z wykorzystaniem wód opadowych, przy zastosowaniu rozwiązań małej retencji – park kieszonkowy” 2021-03-31 15:35 2021-04-20 10:00 MZB Sp. z o. o.
27. „Sukcesywny zakup paliw w systemie sprzedaży bezgotówkowej dla Gminy Wałbrzych i jej jednostek organizacyjnych.” 2021-03-26 14:25 2021-04-09 11:00 Urząd Miejski w Wałbrzychu
28. Obsługa ruchu turystycznego, dozorowanie oraz ochrona osób, mienia, wystaw i eksponatów na terenie kompleksu zamkowo – parkowego Książ i Palmiarni w Wałbrzychu 2021-03-26 13:32 2021-04-06 12:00 Zamek Książ w Wałbrzychu Sp. z o. o.
29. Wykonanie projektu dla: zadania 1 "Przebudowa skrzyżowania ulic Sikorskiego i Moniuszki" zadania 2 "Przebudowa ul. Moniuszki od skrzyżowania z ul. Sikorskiego do wiaduktu kolejowego" 2021-03-25 13:39 2021-04-07 10:00 Urząd Miejski w Wałbrzychu
30. Utrzymanie zieleni niskiej występującej w pasie drogowym dróg publicznych i wewnętrznych w granicach administracyjnych miasta Wałbrzycha 2021-03-23 15:16 2021-03-31 10:00 Gmina Wałbrzych - Zarząd Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta w Wałbrzychu
Legenda
- Aktualne
- Archiwalne