Przenieś do treści

Proceedings

Status:

Purchasing mode:

Wyszukaj po znaku sprawy:

Name of proceeding Signature of the case Proceeding establishment date Deadline for making offers Purchaser Status
1. Objęcie opieką autorską i asystą techniczną oraz zapewnienie usługi hostingu przez okres 12 miesięcy posiadanego przez Gminę Wałbrzych Systemu Zarządzania Oświatą oraz oprogramowania Kadry i Płace. BZP.271.22.2023 2023-03-16 13:49 2023-03-24 11:00 Urząd Miejski w Wałbrzychu
2. „Świadczenie usług dotyczących sporządzania operatów szacunkowych, inwentaryzacji szkicowych budynków i dokumentacji niezbędnej do uzyskania zaświadczeń o samodzielności lokali” BZP.271.17.2023 2023-03-15 14:50 2023-03-23 11:00 Urząd Miejski w Wałbrzychu
3. Świadczenie usług geodezyjno-kartograficznych na potrzeby Gminy Wałbrzych w roku 2023 BZP.271.14.2023 2023-03-15 12:15 2023-03-23 10:00 Urząd Miejski w Wałbrzychu
4. Świadczenie usług cateringowych dla uczniów szkół podstawowych w roku szkolnym 2022/2023 BZP.271.18.2023 2023-03-14 09:21 2023-04-11 11:00 Urząd Miejski w Wałbrzychu
5. „ Budowa budynku wielorodzinnego z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu przy ul. R. Traugutta w Wałbrzychu – działka nr 746/1” T-8 / 03 / 2023 2023-03-13 15:22 2023-04-17 10:00 MZB Sp. z o. o.
6. Prowadzenie zajęć hipoterapii dla dzieci niepełnosprawnych z orzeczoną niepełnosprawnością uczęszczających do Przedszkola Samorządowego nr 17 im. Jana Brzechwy z oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi w Wałbrzychu 2023-03-13 10:15 2023-03-14 11:29 Przedszkole Samorządowe nr 17 im. Jana Brzechwy z oddziałami Integracyjnymi i specjalnymi w Wałbrzychu
7. Sporządzenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej pt.: „Rewaloryzacja Tarasu Wejściowego wraz z pracami konserwatorskimi muru południowego przy budynku nr 3 Hotelu Książ” ZP/15/03/2023 2023-03-10 20:18 2023-03-21 12:00 Zamek Książ w Wałbrzychu Sp. z o. o.
8. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej związanej z rewaloryzacją i renaturyzacją zbiornika wodnego zlokalizowanego w parku przy Zamku Książ w Wałbrzychu z kanalizacją wody opadowej... ZP/14/03/2023 2023-03-10 19:05 2023-03-21 11:00 Zamek Książ w Wałbrzychu Sp. z o. o.
9. Sporządzenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej pt.: „Remont i adaptacja pomieszczeń byłego baru Daisy na potrzeby nowego centrum informacji turystycznej Zamku Książ" ZP/13/03/2023 2023-03-10 18:20 2023-03-21 10:00 Zamek Książ w Wałbrzychu Sp. z o. o.
10. Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu nieruchomości administrowanych przez Zamek Książ w Wałbrzychu Spółka z o. o. ZP/12/03/2023 2023-03-10 15:51 2023-03-20 15:00 Zamek Książ w Wałbrzychu Sp. z o. o.
11. Najem systemu oprowadzania audiowizualnego po Zamku Książ w Wałbrzychu ZP/11/03/2023 2023-03-10 14:31 2023-03-20 14:00 Zamek Książ w Wałbrzychu Sp. z o. o.
12. Sukcesywna dostawa środków czystości dla Wałbrzyskiego Centrum Sportowo – Rekreacyjnego „AQUA – ZDRÓJ” przy ul. Ratuszowej 6 w Wałbrzychu 6/2023 2023-03-10 13:35 2023-03-20 12:00 Wałbrzyskie Centrum Sportowo-Rekreacyjne „AQUA-ZDRÓJ” Sp. z o.o.
13. Dostawa fabrycznie nowego samochodu typu pickup na potrzeby Zakładu Utrzymania Lasów i Parków Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Wałbrzychu 7/ZULiP/TP/2023 2023-03-10 13:02 2023-03-20 11:00 Miejski Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.
14. Dostawa czterech agregatów prądotwórczych BZP.271.20.2023 2023-03-10 12:56 2023-03-20 11:00 Urząd Miejski w Wałbrzychu
15. Wykonanie modernizacji (wraz z przebudową) Stadionu Sportowego "Nowe Miasto" przy ul. Chopina 1a w Wałbrzychu – I etap BZP.271.19.2023 2023-03-10 11:53 2023-04-24 11:00 Urząd Miejski w Wałbrzychu
16. Restauracja istniejących oraz odtworzenie brakujących elementów kamiennej balustrady i schodów na Taras Podkowiasty w zespole Zamek Książ ZP/10/03/2023 2023-03-09 16:24 2023-03-20 13:00 Zamek Książ w Wałbrzychu Sp. z o. o.
17. Sporządzenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej pt.: „Toalety ogólnodostępne na działce nr 41 w zespole Zamek Książ w Wałbrzychu" ZP/09/03/2023 2023-03-09 14:51 2023-03-20 12:00 Zamek Książ w Wałbrzychu Sp. z o. o.
18. Obsadzenie materiałem roślinnym donic dostarczonych przez Zamawiającego oraz bieżąca pielęgnacja roślin w okresie 15.05.2023 – 15.10.2023 r. DU.260.6.2023 2023-03-09 08:55 2023-03-17 10:00 Urząd Miejski w Wałbrzychu
19. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3401D – ul. Matejki i drogi powiatowej nr 3361D – ul. Moniuszki na odcinku od ul. Matejki do ul. Zamkowej wraz z infrastrukturą w ramach rewitalizacji” DU.260.8.2023 2023-03-08 14:11 2023-03-24 11:00 Urząd Miejski w Wałbrzychu
20. Sukcesywna dostawa wody, soków i napojów do Restauracji Wałbrzyskiego Centrum Sportowo- Rekreacyjnego „AQUA – ZDRÓJ” Sp. z o.o. przy ul. Ratuszowej 6 w Wałbrzychu 5/2023 2023-03-08 12:26 2023-03-16 12:00 Wałbrzyskie Centrum Sportowo-Rekreacyjne „AQUA-ZDRÓJ” Sp. z o.o.
21. „Świadczenie usług kominiarskich” EE / 10 /2023 2023-03-08 08:30 2023-03-24 10:00 MZB Sp. z o. o.
22. Rozbiórka części budynku użytkowego przy ul. Ludwiga van Beethovena 24a w Wałbrzychu DU.260.4.2023 2023-03-07 15:58 2023-03-27 11:00 Urząd Miejski w Wałbrzychu
23. „Czyszczenie przewodów kominowych w budynkach będących w zarządzaniu Miejskiego Zarządu Budynków Sp. z o.o.” EE / 09 /2023 2023-03-03 14:22 2023-03-13 10:00 MZB Sp. z o. o.
24. „ Utrzymanie czystości, porządku i estetycznego wyglądu terenów oraz części nieruchomości budynkowych” EE/05/2023 2023-03-03 12:37 2023-04-13 10:00 MZB Sp. z o. o.
25. Sukcesywna dostawa trumien, urn i krzyży dla potrzeb Zakładu Utrzymania Cmentarzy i Usług Pogrzebowych, Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Wałbrzychu 6/ZUCiUP/TP/2023 2023-03-02 14:46 2023-03-15 11:00 Miejski Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.
26. Remont lokali mieszkalnych nr 1, 3+5, 4+4A z przebudową, remont klatki schodowej z przebudową w budynku przy ul. Chrobrego 44A w Wałbrzychu (dz. Nr 302/1, obr. Stary Zdrój nr 19) T-8 / 08 / 2023 2023-03-01 14:47 2023-03-22 10:00 MZB Sp. z o. o.
27. Remont i przebudowa budynku ze zmianą sposobu użytkowania w ramach zadania pn.: "Rewitalizacja przestrzeni publicznej oraz budynku przy ul. Kościelnej 3A w Wałbrzychu (działka nr 538/2, 538/3, 540, 524/6 ob. Śródmieście nr 27)" T-8/ 06 /2023 2023-03-01 14:20 2023-03-22 10:00 MZB Sp. z o. o.
28. Renowacja kompletu mebli w typie Chinoiserie, I połowa XVIII wieku ZP/01/02/2023 2023-02-28 15:21 2023-03-08 14:00 Muzeum Porcelany w Wałbrzychu
29. Dostawa licencji oraz usługi wsparcia technicznego do posiadanych urządzeń firewall Barracuda dla Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu. BZP.271.7.2023 2023-02-24 13:41 2023-03-06 10:00 Urząd Miejski w Wałbrzychu
30. Dostawa sprzętu komputerowego dla Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu BZP.271.11.2023 2023-02-24 10:31 2023-03-23 11:00 Urząd Miejski w Wałbrzychu
Legenda
- Current
- Archive